آیا بک لینک و پیوند های دستگاه لیزر اینجانب غیرعادی هستند و سبب ساز به پنالتی می شوند؟

مواردی که در صدر برای تشخیص لینک های غیر طبیعی اسم بردیم دستگاه لیزر را به توجه خواندید و اکنون از خود می پرسید آیا تارنما تان در معرض پنالایز شدن است؟ در صورتیکه پیامی از طرف گوگل بر طبق اینکه در حالا نقض ضوابط هستید و در زمینه ی لینک و پیوند های غیر عادی به شما یادآوری داده شده است و یا این که سکو خود را در نتایج جستجو دستگاه لیزر از دست داده اید بدانید که مسئله خشم گوگل قرار گرفته اید .

حال وقتش است لینک های محل ورود کیفیت پایین و تبهکار را کشف و از بین ببرید . در اینجا چندین ابزار که برای ارزیابی و تجزیه دستگاه لیزر لینک ها به شما کمک می کنند نام می برم &# دستگاه برش لیزر ;

Google Webmaster Tools : ابزار مدیرسایت گوگل امکان مشخص و معلوم شدن لینک های ورودی را در اختیار شما می‌گذارد . کافی است از بخشTraffic بر روی مورد Links to Your Site کلیک نمائید . بعد از بخش Who links the most می توانید جدول لینک های ورودی به وبسایت خویش را دانلود و آنالیز نمایید .

Open Site Explorer : چک و جزئییات اضافه از بک پیوند ها وب سایت شما از طریق اپن تارنما اکسپلورر دستگاه لیزر دراختیار است . مسلما قسمت های دیگر را نیز آیتم آنالیز قرار دهید .

Majestic SEO : این سایت هم خط مش کاری همانند Open Site Explorer را دارا است و دستگاه لیزر داده ها مفیدی از لینکهای ورودی به تارنما در اختیارتان قرار میدهد .

Ahrefs : در صورتی می‌خواهید موقعیت بک لینکهای خود را در نمای گرافیکی و دسته بندی شده مشاهده کنید از این وبسایت دستگاه لیزر هم میتوانید فایده نمائید .

تارنما اکسپلورر دقیقا برای شما معین می کند که حتی با کدام کلمه حیاتی پیوند شده اید . در‌حالتی که می بینید این عبارت با مسئله مطلب دستگاه لیزر و وبسایت دستگاه لیزر شما در یک مسیر نیست کاملا بدیهی است که باید حذف شود . همینطور احتمال دارد خودتان فعلا که به مورد ها غیر مجاز اخذ بک پیوند باخبر می باشید دستگاه لیزر آن‌ها را تشخیص و بخواهید از بین ببرید . اما چه گونه ؟